Urval av, och matchning med värdfamiljer

I matchningsprocessen utgår vi från au pairers och värdfamiljers personligheter, behov och intressen.

Cultural Care Au Pair är världens största au pair organisation– vilket betyder att vi ger dig tillgång till det största urvalet av värdfamiljer i USA.

Våra värdfamiljer

Vi utreder och väljer våra värdfamiljer noggrant. Varje värdfamilj måste ha bra referenser och underteckna ett bindande kontrakt där man lovar att följa au pair programmets regler och riktlinjer. Efter att ha kontrollerar referenserna utför våra kollegor en intervju med familjen i deras hem för att bekräfta att de uppfyller alla våra krav. Vi utför också bakgrundskontroller på alla värdfamiljer för att se till att du placeras i en säker hemmiljö.

Våra värdfamiljer kommer i många olika former. De flesta bor nära en storstad i USA, medan andra bor i småstadsmiljöer. En eller båda föräldrarna arbetar och antalet och åldern på barnen varierar från familj till familj. Men det finns en sak som de alla har gemensamt: ett behov av flexibel barnomsorg och ett genuint intresse för att lära sig om en ny kultur, samtidigt som de lär dig om sin. Många av våra familjer har haft au pairer förut och vi är stolta över det faktum att nästan 70 % av våra värdfamiljer fortsätter med oss år efter år.

Vår matchningsprocess

Vår matchningsprocess baseras på principen att både familjen och au pairen ska ha en chans att titta på informationen om varandra, prata med varandra och sedan, när båda sidorna är nöjda och tycker att de hittat rätt matchning,bekräfta att de vill tacka ja till varandra.

Du kan ha kontakt med flera värdfamiljer samtidigt och ditt Cultural Care finns till hands genom hela matchningsprocessen för att hjälpa dig att komma fram till vilken familj som passar bäst för dig. Vi hjälper dig att förstå vad som är viktigt hos en värdfamilj för dig så att du kan fatta det bästa beslutet för ditt år som au pair.

Innan du bestämmer dig har du chans att gå igenom värdfamiljers ansökningar och möjlighet att tacka ja eller nej till dem. När du har tackat ja till en värdfamilj fortsätter vi på svenska kontoret att arbeta med dig för att förbereda dig för din au pair tid.

Vi på Cultural Care har erfarna kollegor i USA som arbetar direkt med matchningen av värdfamiljer och au pairer. Vår erfarenhet visar att denna personliga touch skapar den mest framgångsrika matchningen och ger bästa möjliga förutsättningar för en bra programupplevelse. Skulle du passa bättre i en aktiv familj, som älskar sport och utomhusaktiviteter, eller är en lugn hemmakväll med en favoritfilm mer din grej? Vårt mål är att hitta en värdfamilj som passar just dig.

Läs mer om stegen för att bli en au pair.