Programavgifter och andra kostnader

Läs en sammanfattning av Cultural Cares prisstruktur. Vi erbjuder dig att åka till USA till ett bra pris, utan dolda kostnader.

Vill du veta mer?

Skriv upp dig så skickar vi mer information.

Att vara au pair med Cultural Care är ett prisvärt sätt att bo och arbeta utomlands. Vår process är enkel – du behöver inte betala något förrän det är dags att börja med reseförberedelserna. Det betyder att du kan lära dig mer om vårt program, arbeta på din au pair-ansökan och till och med hitta din värdfamilj, helt utan kostnad.

Genom att vara au pair med Cultural Care så deltar du i ett högkvalitativt program. Vi har över 30 års erfarenhet av att både förbereda dig inför, och ge dig full support under tiden som au pair. Läs mer om vad vårt framgångsrecept är, och varför vi idag är världens största au pair-organisation.

Programavgift 17 850 SEK

När du matchar med en värdfamilj och bestämmer dig för ett ankomstdatum till USA, ber vi dig betala programavgiften, vilket är en engångskostnad. I programmet ingår flyg tur och retur (returflyg vid fullföljt program), ett komplett försäkringsskydd, support 24 timmar om dygnet och all förberedelse innan du reser som au pair.

En bra försäkring innebär att du kan delta i alla spännande aktiviteter som Cultural Care, din värdfamilj eller vänner anordnar, utan att behöva oroa dig. Vi har arbetat med vår partner Erika Insurance Ltd sedan 1995 och tillsammans har vi skapat en egen gruppresepolicy för att du ska känna dig trygg.

I försäkringskyddet ingår bland annat följande:

 • Sjukdom och olycksfall
 • Sportskydd
 • Kostnader för familjemedlemmars flygbiljetter i en nödsituation
 • Borttappat bagage och egendomsskada/stöld
 • Flygbiljett tur och retur om programmet avbryts på grund av dödsfall eller svår sjukdom i den närmaste familjen
 • Assistans dygnet runt i akuta situationer via det avgiftsfria numret

Kontakta oss för att få veta mer om försäkringsskyddet.

Både au pairer och värdfamiljer betalar en programavgift för att delta i programmet, vilket är ett ömsesidigt kulturellt utbyte. Som programdeltagare uppfyller de olika förpliktelser och får unika fördelar. Läs mer om au pair-programmets fördelar.

Avbeställningsskydd : 800 SEK

Cultural Care erbjuder automatiskt alla sökande ett avbeställningsskydd som skyddar din programavgift ifall du inte reser som au pair. Med avbeställningsskyddet får du 100% återbetalning av programavgiften om du inte kan starta programmet som planerat, då något av följande villkor är uppfyllt innan din avresa:

 • Du råkar ut för en olycka eller allvarlig sjukdom
 • Olycka, död eller allvarlig sjukdom hos en familjemedlem i första graden (mamma, pappa, syskon)
 • Om du misslyckas med att avsluta din utbildning (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Du får ett heltidsarbete med minst ett års varaktighet
 • Du är antagen till ett studieprogram på heltid med begränsad antagning (t.ex. högskola, universitet)
 • Du får ditt visum nekat
 • I händelse av att Cultural Care Au Pair beslutar att du inte längre är lämplig för programmet
Utökat avbeställningsskydd - "Peace of Mind"

Vi erbjuder det utökade avbeställningsskyddet "Peace of Mind" som är ett speciellt avbokningsskydd för att skydda din programavgift mot Force Majeure*-event som begränsar resor till USA. "Peace of Mind" ger dig extra trygghet i osäkra tider.

Med detta ytterligare skydd får du 100% återbetalning av programavgiften om du inte kan starta programmet som planerat, då något av följande villkor är uppfyllt upp till 30 dagar före din avresa:

 • Dina lokala myndigheter förbjuder resor till USA.
 • Den amerikanska regeringen förbjuder resor från ditt land till USA.
 • Din värdfamilj ställer in programmet på grund av farhågor relaterade till de ovan nämnda resebegränsningarna.

Extra kostnader

Vi vill också uppmärksamma dig på några extra kostnader som dyker upp under reseförberedelserna. Observera att de här avgifterna inte betalas till Cultural Care, men krävs för att delta i au pair-programmet:

 • Visumavgift: 160 USD (betalas till USA:s ambassad)
 • Polisregisterutdrag: ca 250 SEK
 • Hälsointyg: ca 500 - 3500 SEK (beroende på vad din vårdcentral tar för avgift för läkarundersökningen)
 • Internationellt körkort: 400 SEK

Ifall du har erfarenhet av att passa småbarn under två års ålder eller om du tidigare varit au pair i minst 1 år erbjuder vi förmånliga rabatter på programavgiften. Kontakta oss för att veta mer!


*Force Majeure som det används häri betyder en händelse utanför din kontroll som förbjuder resor till USA uteslutande på grund av någon av följande orsaker: krig, terrordåd, pandemi (inklusive covid-19-pandemin), reseförbud eller nivå 4 resevarningar utfärdade av det amerikanska utrikesdepartementet eller motsvarande varningar utfärdade av behöriga statliga myndigheter, naturkatastrofer.