U.S. Department of States regler och riktlinjer

Au-pair-programmet regleras av U.S. Department of State och Cultural Care Au Pair är en utvald programsponsor. Vi jobbar efter programreglerna som finns för att skydda dig och din värdfamilj.

Det enda lagliga sättet att jobba som au pair i USA är med ett J-1-visum genom en utvald sponsor som t.ex. Cultural Care.

Cultural Care har varit utvald sponsor sedan 1989. Ända sedan dess har vårt team sett till att alla våra programdeltagare följer de strikta regler som U.S. Department of State har. Detta för att se till att alla au pairer ska ha en bra och framgångsrik upplevelse på vårt program.

Våra förpliktelser enligt U.S. Department of States förordningar inkluderar:

 • Ge au pairer minst åtta timmars utbildning i barns utveckling och barnsäkerhet (varav åtminstone fyra måste vara om spädbarns säkerhet).
 • Ge au pairer minst 24 timmars utbildning i barns utveckling innan de börjar jobba i ett amerikanskt hem (varav åtminstone fyra måste relatera till barn under två år).
 • Se till att varje värdfamilj har en Local Childcare Consultant (LCC) som bor inom en timmes körning.
 • Kräva att LCC:er hare en träff med varje värdfamilj och au pair inom 14 dagar efter au pairens ankomst.
 • Kräver att LCC:er upprätthåller personlig kontakt med värdfamiljer och au pairer månadsvis.

Enligt U.S. Department of States förordningar inkluderar värdfamiljernas plikter följande:

 • Ge sin au pair ett privat sovrum, måltider och en en veckoersättning på minimibeloppet 195,75 USD (beräknas baserat på federal minimilön och kan ändras).*
 • Begränsa au pairens arbetstimmar till 45 timmar i veckan (inte mer än 10 timmar om dagen).
 • Begränsa au pairens hushållssysslor till de som är relaterade till att ta hand om barnen (inklusive laga mat, tvätt och städa rum)
 • Ge sin au pair 1,5 dagar ledigt per vecka, åtminstone en hel helg ledigt varje månad och 2 veckors betald semester.
 • Arrangera så att en förälder eller ansvarig vuxen är hemma med au pairen de första tre dagarna efter ankomsten.
 • Se till att en annan vuxen är hemma med au pairen hela tiden om familjen har ett spädbarn under 3 månader.
 • Bidra med upp till 500 USD mot kostnaderna för au pairens utbildningskrav.
 • Förse med transport så att au pairen kan delta i de månatliga möten med deras LCC, samt i kurserna.

För fullständig information om U.S. Department of States programriktlinjer, klicka här.

Medlem i International Au Pair Association (IAPA)

Som medlem i IAPA, har Cultural Care en ”kvalitetsstämpel” och godkännande som ett amerikanskt au pair program. IAPA är en global organisation som är högt ansedd inom branschen för kulturutbyte. Se www.iapa.org för mer information.


*Det är tillåtet för värdfamiljer och au pairer att diskutera och komma överens om en högre ersättning än den obligatoriska veckoersättningen på 195.75USD. Som au pair får du dock inte arbeta mer än 10 timmar per dag och 45 timmar i veckan och inte heller utföra sysslor som ej är barnrelaterade oavsett ersättning.