Vill du veta mer?

Vi skickar dig allt du behöver veta om programmet och hur du börjar ditt äventyr som au pair.

Från NYC till LA, nationalparker och nöjesparker, det finns många anledningar till att USA kallas ‘the land of opportunity’. Att jobba som au pair är en unik chans att uppleva allt som USA har att erbjuda – och inte bara som turist utan som en local.

Vad gör egentligen en au pair?

En au pair bor med en amerikansk värdfamilj och tar hand om deras barn upp till 45 timmar per vecka. I utbyte får au pairen detta:

I utbyte får au pairen detta:

 • Kulturellt utbyte

  Upplev livet I en amerikansk värdfamilj

 • Veckoersättning

  Au pairen får varje veckoersättning på minimibeloppet 195,75 USD

 • Mat och husrum

  Mat och husrum hos värdfamiljen ingår

 • Testa på college

  Ta en kurs på ett amerikanskt college

 • Resemöjligheter

  Två veckors betald semester och en resemånad i slutet av programmet

Vi är Cultural Care Au Pair.

När du väljer oss väljer du världens största och mest erfarna au pair-organisation. Vi har över 30 års erfarenhet och har hjälpt mer än 145 000 personer till USA för att jobba som au pair.