Cultural Care Au Pair

Jag växte upp i Bundury, en stad i västra Australien, där jag levde ett rätt så enkelt liv. När jag växte upp var min mamma och jag oskiljaktiga. Hon gjorde allt för mig och jag respekterade henne så mycket. En stor anledning till att jag beslutade mig för att bli au pair var för att jag ville bli självständig, och jag visste att au pair programmet erbjöd en stor möjlighet att växa som person. Jag behövde veta att jag kunde vara borta från min familj och klara mig utan dem, speciellt utan min mamma.

Under mitt år som au pair lärde jag mig att jag ”kunde” klara mig själv. Det är ett stort ansvar att ta hand om någon annans barn och eftersom jag märkte att min värdmamma hade ett sånt förtroende för mig från början, ville jag göra mitt bästa. Jag lärde mig att göra saker helt själv och ta hand om vuxenlivets vardagssysslor. Med tiden började jag uppskatta värdet av att ha min egen tid och mitt eget utrymme.

Au pair-programmet gav mig möjligheten att tänka på saker och förstå mig själv. Jag fick en tydligare känsla för vart jag ville komma i livet och hur jag kunde använda de styrkor jag fick från programmet för att nå mina mål. Genom att bo med en värdfamilj och träffa au pairer från olika kulturer har jag lärt mig att anpassa mig till olika personligheter. Jag har också blivit en bättre kommunikatör, bättre på att få kontakt med olika slags människor och kunna uttrycka det jag vill ha sagt. Även om jag inte alltid är så utåtriktad som person har programmet verkligen tänjt på mina gränser inom det området. Jag har lärt mig att stå upp för mig själv och att säga vad jag tycker.

När jag lämnade flygplatsen i Sydney för att åka till USA för första gången var jag nästan gråtfärdig. Jag var så rädd för att flyga ensam. Men i slutet av året hade jag rest så mycket till andra ställen, ibland med andra, ibland själv, att när det var dags att flyga tillbaka till Sydney insåg jag att jag inte alls var nervös över att flyga själv längre. Det var en stor vändpunkt för mig när jag förstod hur mycket jag hade vuxit som person.