Vill du veta mer om au pair till USA och om det är rätt för dig? Kolla på videon så får du veta mer om fördelarna med programmet!

Embedded content: https://culturalcare.wistia.com/medias/rfax03k3bx

Inspiration

Läs mer om våra au pairer som är i USA just nu via deras kanaler!