Vill du veta mer?

Skriv upp dig så skickar vi mer information.

Föreställ dig att resa runt i USA. Föreställ dig att hitta vänner från hela världen. Föreställ dig att få en andra familj och ett andra hem. Föreställ dig att bli au pair.

Embedded content: https://www.youtube.com/watch?v=wQSI0WvUVJM

Vad är en au pair?

En au pair är en person som deltar i ett kulturellt utbytesprogram. Personen är mellan 18 och 26 år. Hen reser till USA på ett J-1 utbytesvisum och stannar i mellan 12 och 24 månader.

Under sin tid i USA bor hen i en amerikansk värdfamilj och tar hand om deras barn, i utbyte mot kulturella upplevelser, resor och utbildningsmöjligheter, samt ett äventyr för livet. ”Au pair” betyder ”i nivå med” på franska, vilket reflekterar den slags relation en au pair har med sin värdfamilj: En relation som är likvärdig, ömsesidigt berikande och omtänksam.

Au pair-programmet etablerades 1986 av U.S. Department of State för att gynna kulturellt utbyte mellan amerikanska familjer och besökare från hela världen. Under mer än 25 års verksamhet har Cultural Care Au Pair skickat över 145 000 ungdomar till USA för att bli au pairer, vilket gör oss till den största och mest erfarna au pair förmedlingen i världen.

Vad gör en au pair?

Enligt programmets grundläggande riktlinjer, vilka anges av U.S. Department of State, gör en au pair följande:

  • Bor med en familj i minst 12 månader, med möjlighet att förlänga sin vistelse med 6, 9 eller 12 månader.
  • Tar hand om barn i upp till 10 timmar om dagen och max 45 timmar i veckan.
  • Läser minst 6 akademiska poäng (eller motsvarande timmar) på en ackrediterad högskola i USA.
  • Värdfamiljen tillhanahåller mat och logi, en veckoersättning på minimibeloppet 195,75 USD och upp till 500 USD till kostnaden för de obligatoriska universitetskurserna.

Som au pair har du möjlighet att resa, lära dig nya saker, växa som person och få kompisar, men det viktigaste i din au pair-erfarenhet är att ta hand om dina värdbarn. Som del i värdfamiljen är du ansvarig för deras barnomsorg, och under dagarna ansvarar du för att hålla barnen säkra, glada och aktiva. Exempel på dina ansvarsområden när du tar hand om barnen inkluderar att laga mat åt barnen, lämna och hämta dem från skolan, leka med dem, ta hand om deras tvätt med mera.

Varför bli au pair?

Om du älskar barn och vill ha möjlighet att prova livet i ett annat land kan au pair programmet vara det perfekta äventyret för dig. Som au pair får du följande: