Cultural Care Au Pair finns till hands för att hjälpa dig till en framgångsrik erfarenhet som au pair. Vi anser att det börjar med ordentlig förberedelse och en bra introduktion till USA. Därför har vi skapat ett utbildningsprogram som förbereder dig på ett bättre sätt än någon annan förmedling kan erbjuda, utan extra kostnad.

Vår kursplan utvecklades i samarbete med specialister inom barnomsorg, sjukvård och utbildning. Vi har också samlat feedback från f.d. au pairer för att kunna ge dig den mest värdefulla information du behöver.

Så snart du har valts ut för Cultural Care-programmet börjar dina förberedelser med följande verktyg:

  • Du får din My Au Pair Travel Kit – en handbok full av checklistor och uppgifter som vägleder dig steg för steg mot USA.
  • Du får tillgång till Au Pair Online Account – din egen onlineplattform för i stort sett allt. Du kan titta på potentiella värdfamiljer, din resplan och mycket mer.
  • Du blir ombedd att gå igenom MyAuPairCourses – en omfattande utbildningskurs som du når via ditt au pair online account och som du kan gå igenom i egen takt. Detta exklusiva utbildningsverktyg specialiserar sig på barnomsorg i USA och har interaktiva videoklipp och frågeformulär som har utformats av de bästa experterna inom barnomsorg och sjukvård.
  • Du blir inbjuden till en Matching & Interviewing Workshop – den här onlineutbildningen förbereder dig på intervjuerna med potentiella värdfamiljer.
  • Du får delta i en Get Ready Workshop (online) strax innan du åker till USA.
  • Din formella utbildning avslutas på vår egen Au Pair Training School i New York. På skolan ägnar du fem dagar åt att träffa nya au pairer från hela världen och lära dig vad du kan förvänta dig under ditt au pair-äventyr. Lärare undervisar i ämnen som effektiv kommunikation, svåra situationer med barn, dynamiken när man lever och arbetar i en värdfamilj och mycket mer. Läs mer om vår Au Pair Training School.