Au pair-programmet regleras av myndigheterna i USA

Au pair-programmet i USA regleras av amerikanska myndigheter sedan 1989. Alla godkända au pair-förmedlingar måste följa de regler som är uppsatta. Reglerna är till för att skydda både au pairer och familjer i USA. Det är därför Cultural Cares ansvar att se till att dessa följs så att programmet håller en hög kvalitet för både familjer och au pairer. Detta innefattar bland annat att kontrollera våra sökande väl samt ge stöd och hjälp till deltagare på programmet.

Vi förser löpande amerikanska myndigheter med dokumentation av vårt arbete, och vi kontrolleras regelbundet för att det ska säkerställas att vi möter myndigheternas krav.

Det enda sättet att lagligt kunna bli en au pair i USA är genom att åka med en organisation som är godkänd av amerikanska myndigheter.

Några av de regler vi bundit oss till att följa är:

 • Att varje au pair och familj har en lokal kontaktperson (LCC) inom en timmes avstånd ifrån värdfamiljens hem.
 • Att varje LCC träffar värdfamiljen och au pairen för ett introduktionsmöte inom 2 veckor från au pairens ankomst.
 • Att varje LCC håller regelbunden kontakt med sina värdfamiljer samt håller månadsmöten för alla au pairer i området.
 • Att se till att varje au pair genomgår minst 8 timmars utbildning i säkerhet, varav minst 4 av dessa måste röra barn yngre än två år.
 • Att se till att varje au pair genomgår minst 24 timmars utbildning i barns utveckling, varav minst 4 av dessa måste röra barn yngre än två år.

Regler som värdfamiljerna är skyldiga att följa

 • Tillhandahålla ett eget sovrum till au pairen, stå för mat samt $195,75 i veckolön. (Baseras på minimlönen i USA, med reservation för ändringar).
 • Begränsa au pairens arbetstid till max 45 timmar i veckan och max 10 timmar per dag.
 • Se till att hushållsarbete som au pairen utför är relaterat till barnomsorg. Detta kan till exempel innebära att städa barnens rum, tvätta barnens kläder samt laga mat till barnen.
 • Ge au pairen minst 1,5 dagars sammanhängande ledighet per vecka, ett helt veckoslut ledigt per månad samt 2 veckors betald semester under året.
 • Se till att en förälder eller annan vuxen är hemma tillsammans med au pairen under de första 3 dagarna efter ankomst, för att introducera arbetet.
 • Se till att au pairen aldrig är ensam ansvarig för ett barn yngre än 3 månader.
 • Bidra med upp till $500 till au pairens studier vid ett amerikanskt college eller universitet.
 • Erbjuda au pairen transportmöjlighet till collegeklasser och LCC-möten.
Din trygghet på programmet säkras genom Amerikanska myndigheters lagstiftning. För att veta mer om de regler programmet följer, klicka här.
 

Vi är medlemmar av Internation Au Pair Organisation (IAPA)

Som medlemmar av IAPA har vårt au pair-program fått en "kvalitetstämpel". IAPA är en global organisation som jobbar för att kvalitetssäkra kulturella utbytesprogram. Läs mer på: www.iapa.org

Anmäl dig nu! Broschyr